Tổng quan về các hoạt động rèn luyện tại CEO High School

Chương trình đào tạo cao đẳng danh cho các đối tượng tốt nghiệp cấp 3 trở lên, với mục tiêu đem lại những kiến thức cơ bản về học thuật và những kĩ năng chuyên môn chuyên môn về định hướng nghề nghiệp. Ngoài ra chúng tôi cũng bổ sung các khóa học và buổi ngoại khóa để nâng cao kĩ năng sống và đạo ứng xử

  • Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Velit officia consequat duis enim velit mollit.
  • Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Velit officia consequat duis enim velit mollit.

Chương trình đào tạo Cao đẳng chính quy

Chương trình Võ thuật

Chương trình huấn luyện kinh doanh thực tiễn

Chương trình hoạt động ngoại khóa

Đăng ký nhận
thông tin chương trình