Chương trình huấn luyện Quản trị kinh doanh Business Boss

CHƯƠNG TRÌNH HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TRƯỜNG HUẤN LUYỆN DOANH NHÂN CEO VN

Trong xu thế hội nhập hiện nay, ngành quản trị kinh doanh đang là một ngành có sức hút rất lớn đối với các bạn trẻ. Người làm trong ngành quản trị kinh doanh phải luôn năng động, nhạy bén, tự tin, mạnh mẽ, có khả năng làm việc với nhiều áp lực, có sự cạnh tranh, phải có  khả năng ăn nói và thuyết phục mọi người. Không những thế, với một nguồn lực con người, tài chính giới hạn trong tổ chức, việc quản trị con người và tài chính không phải là việc dễ dàng.

Học viên học ngành Quản trị kinh doanh sẽ được dựa trên 3 phần : Thân – Tâm – Tuệ. Trong đó, phần Tuệ của các học viên trường huấn luyện Doanh nhân CEO Việt Nam được huấn luyện rất thực tiễn, rất cập nhật và chuyên sâu..

Nổi tiếng với chương trình rèn luyện đặc biệt, trường Huấn luyện Doanh Nhân CEO Việt Nam đã cho ra đời khóa học quản trị kinh doanh – Business One dựa trên cơ sở lấy nền tảng là các chương trình huấn luyện thực tiễn, phối hợp cùng hệ thống giáo dục quốc gia. Học viên học ngành Quản trị kinh doanh sẽ được huấn luyện dựa trên 3 phần : Thân – Tâm – Tuệ.

Trong đó, phần Tuệ của các học viên trường huấn luyện Doanh nhân CEO Việt Nam được huấn luyện rất thực tiễn, rất cập nhật và chuyên sâu.

Tại chương đầu tiên, các bạn chuyên ngành quản trị kinh doanh được dạy về mô hình kinh doanh và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp. Trong đó, những bài học về dòng tiền cá nhân, những mô hình doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức doanh nghiệp và chức năng nhiệm vụ của các phòng sẽ giúp các bạn học viên có được cái nhìn tổng quan của một doanh nghiệp.

Sang chương thứ 2, các bạn được học dòng chảy tài chính trong hoạt động kinh doanh như: Thẻ điểm cân bằng trong doanh nghiệp, vai trò của bộ phận Kinh doanh trong chuyển hóa tâm lý khách hàng, cơ cấu tổ chức của bộ phận kinh doanh và vai trò của từng phòng, được học về những danh mục chi phí, thông số hạn mức và định mức chi phí trong phòng Sale và phòng Truyền thông –  Marketing, được học về bộ công cụ CCSC (bộ điều khiển trung tâm doanh nghiệp) giúp vừa kiểm soát tài chính, vừa phân bổ dòng tiền hiệu quả, tiếp sau đó là CCSD của bộ phận Kinh doanh, của bộ phận Sale và của bộ phận Truyền Thông – Marketing

Chương 3, các học viên được học về thông số kiểm soát hoạt động kinh doanh bao gồm: Các thông số phản ánh bộ phận Kinh doanh, phòng Sale, phòng TT – MKT hoạt động tốt.

Đến chương 4, học viên sẽ được học về hệ thống báo cáo trong hoạt động kinh doanh như: Mẫu báo cáo của Giám đốc Kinh doanh, Sale, TT – MKT & ý nghĩa các con số

Kết thúc chương 4, học viên đã có được sự hiểu biết về kiến thức nền trong hoạt động kinh doanh. Học đến đây, học viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh được lựa chọn 02 option.

Tại Option 01: Học viên được huấn luyện trở thành nhân viên SALE & Trưởng phòng SALE trong mọi mô hình kinh doanh. Trong đó, tạo chương thứ 5 của option 1: học viên được học tổng quan và chức năng phòng sale (cơ cấu tổ chức, mô tả công viêc, khung năng lựu theo vị trí và mẫu báo cáo của phòng sale).

Chương 5, học viên được huấn luyện những kĩ năng để thực hiện tốt được các kĩ năng như: Kỹ năng telesale, kỹ năng tư vấn, kỹ năng chốt sale, chăm sóc khách hàng, học viên được lập kế hoạch và thực hành sale sản phẩm bất kì.

Nếu như chương 5, học viên được huấn luyện để làm tốt chức vụ nhân viên thì đến chương 6, học viên được trang bị kiến thức của một trưởng phòng Sale, học viên được dạy: Nhu cầu con người và sự biến động nhu cầu, kỹ năng tiếp nhận đề bài phòng Sale (CCSD), định biên nhân, xây dựng và đóng gói luật chơi theo vị trí,… bên cạnh đó, học viên còn được dạy cách thấu hiểu, tổ chức, nhận diện và chung sống bằng những kỹ năng phối hợp với các bộ phận khác để kiểm soát quyền lợi và trách nhiệm của bộ phận Sale.

 

Tại Option 02, học viên huấn luyện trở thành nhân viên Truyền thông –  Marketing và Trưởng phòng Truyền thông – Marketing trong mọi mô hình kinh doanh.

 

Chương 5 của Option 02, học viên được dạy kiến thức tổng quát và chức năng phòng sale, gồm: Cấu trúc phòng TT – MKT & lưu đồ công việc (cơ cấu tổ chức, mô tả công việc và khung năng lực theo vị trí của phòng TT – MKT),  thực hiện được các kỹ năng vị trí nhân viên TT – MKT (phân tích sản phẩm/ dịch vụ & khách hàng mục tiêu; vai trò của TT – MKT và nguồn lực sử dụng, phân tích thói quen, sở thích , tâm lý khách hàng mục tiêu để xây dựng kênh TT – MKT; xây dựng những concept Fanpage & website, kế hoạch và viết bài truyền thông; được dạy các kỹ năng viết kịch bản, quay, chụp, kỹ năng chạy quảng cáo trên Facebook và Google ads,…)

 

Sang đến chương 6, học viên được huấn luyện để trở thành trưởng phòng TT – MKT. Xây dựng công cụ triển khai, kỹ năng xây dựng hình ảnh, chân dung khách hàng mục tiêu, xây dựng các kênh TT – MKT, lập kế hoạch và chiến lược phát triển, kỹ năng sử dụng và định biên nhân sự, kỹ năng tuyển dụng cùng như đào tạo nhân sự,… Bên cạnh đó, học viên còn được học được các thấu hiểu, tổ chức, nhận diện và chung sống như kỹ năng phối hợp với các bộ phận khác để kiểm soát quyền lợi và trách nhiệm của bộ phận TT – MKT… Đó là những kến thức cần có của một trưởng phòng TT – MKT cần phải có.

Kết thức chương trình đào tạo, sinh viên được bố trí việc là trong các doang nghiệp trong hệ sinh thái CEO Holding Việt Nam

Trường Huấn luyện Doanh Nhân CEO Việt Nam

web: https://truongdoanhnhanceovietnam.edu.vn

Hotline: 0976 77 66 22

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.