"Nơi hội tụ những học viên khát vọng, những Doanh nhân thành công, để cộng hưởng thành công".

Thương binh và Xã hội. Là chương trình đầu tiên tại Việt Nam

Tháng Ba 2, 2020 - 3:18:42
38 Views

Chương trình huấn luyện Doanh nhân thực tiễn theo mô hình quân đội phối hợp với hệ thống giáo dục quốc gia. Business One là chương trình đào tạo chuyên ngành quản trị kinh doanh Công lập theo hệ CHÍNH QUY – TẬP TRUNG. Nội dung chuyên môn của chương trình đào tạo phù hợp […]

Chương trình huấn luyện Doanh nhân thực tiễn theo mô hình quân đội phối hợp với hệ thống giáo dục quốc gia. Business One là chương trình đào tạo chuyên ngành quản trị kinh doanh Công lập theo hệ CHÍNH QUY – TẬP TRUNG. Nội dung chuyên môn của chương trình đào tạo phù hợp theo chuẩn nội dung của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội