"Nơi hội tụ những học viên khát vọng, những Doanh nhân thành công, để cộng hưởng thành công".

Quản trị nhân sự là gì? Học ngành Quản trị Nhân sự ra trường làm gì?

Tháng Năm 27, 2020 - 1:40:38
71 Views

Quản trị nhân sự là gì?  Quản trị nhân sự hay Quản lý nguồn nhân lực là công tác quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ công ty hay doanh nghiệp nào. Các giám đốc, người quản lý muốn vận hành công ty hiệu quả đều cần phải rèn luyện cho mình kỹ năng quản trị nhân […]

Quản trị nhân sự là gì? 

Quản trị nhân sự hay Quản lý nguồn nhân lực là công tác quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ công ty hay doanh nghiệp nào. Các giám đốc, người quản lý muốn vận hành công ty hiệu quả đều cần phải rèn luyện cho mình kỹ năng quản trị nhân sự hoặc ít nhất là phải xây dựng được một quy trình quản trị nhân sự chi tiết, nghiêm ngặt cho công ty của mình.

Quản trị nhân sự là một trong những chức năng cơ bản của quá trình quản trị, bởi con người bao giờ cũng là yếu tố quan trọng nhất của một doanh nghiệp. Do đó, việc lựa chọn, sắp xếp con người có năng lực, phẩm chất phù hợp với các vị trí trong bộ máy tổ chức là nhiệm vụ hàng đầu của các nhà quản trị.

Theo các định nghĩa chuyên môn, quản trị nhân sự bao gồm nhiều hoạt động và tác vụ khác nhau nhằm mục đích mang lại những giá trị tốt nhất cho doanh nghiệp. Một số đầu việc chính trong hoạt động quản trị nhân sự có thể kể đến là:

– Phân tích các công việc

– Tuyển dụng nhân viên mới, củng cố đội ngũ nhân viên cũ

– Đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn cho nhân viên

– Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động thông qua việc sử dụng hệ thống kích thích vật chất và tinh thần đối với nhân viên.

Vị trí sau khi ra trường

1. Chuyên viên hành chính nhân sự

Chuyên viên hành chính

Chuyên viên tiền lương

Chuyên viên Bảo hiểm xã hội và chính sách lao động

Chuyên viên đào tạo nội bộ

2. Trưởng phòng nhân sự

3. Giám đốc nhân sự