"Nơi hội tụ những học viên khát vọng, những Doanh nhân thành công, để cộng hưởng thành công".

Hội đồng Khoa học

Ông Ngô Minh Tuấn
Chủ tịch Hội đồng Khoa học

Diễn giả, chuyên gia tư vấn Doanh nghiệp
TGĐ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam

Bà Ngô Minh Huệ
Thư ký Hội đồng Khoa học

PTGĐ Nội Chính – Tập đoàn CEO Việt Nam

Ông Nguyễn Việt Dũng
Thành viên Hội đồng Khoa học

PTGĐ Vận hành – Tập đoàn CEO Việt Nam

Bà Nguyễn Thu Hương
Thành viên Hội đồng Khoa học

TGĐ Công ty Phần mềm AZSoft Việt Nam

Ông Trần Anh Tuấn
Thành viên Hội đồng Khoa học

Giám đốc trường Doanh nhân CEO Việt Nam

Ông Dương Văn Quang
Thành viên Hội đồng Khoa học

TGĐ Công ty HQ Travel

Ông Vũ Văn Khoa
Thành viên Hội đồng Khoa học

TGĐ Công ty Cổ phần CHAMPTAILOR

Ông Nguyễn Quốc Phương
Thành viên Hội đồng Khoa học

Trưởng phòng khách đoàn Công ty Asialand Travel

Bà Phạm Thị Ly Hương
Thành viên Hội đồng Khoa học

Phó giám đốc Công ty TNHH Mageplaza

Ông Bùi Trung Dũng
Thành viên Hội đồng Khoa học

Phó giám đốc Công ty Du lịch Vietlike Travel

Ông Nguyễn Chính Hoàng
Thành viên Hội đồng Khoa học

Trưởng phòng sản xuất công cụ Tập đoàn CEO Việt Nam

Ông Đào Duy Tùng
Thành viên Hội đồng Khoa học

Trưởng phòng công cụ Tập đoàn CEO Việt Nam

Ông Lê Văn Thái
Thành viên Hội đồng Khoa học

Giáo viên khoa Toán Kinh Tế – ĐH Kinh Tế Quốc Dân